Умственото развитие

Таекуон-До е изкуство, включващо в себе си стил на мислене и начин на живот. Таекуон-До е тясно свързано с духовната култура, дава сили за борба и справедливост. Таекуон-До е известно като едно от най-добрите средства за развитие и подобряване на психическите и физическите качества, даващи възможност на практикуващите независимо от възрастта, социалния статус и пола да се учат успешно и да участват пълноценно в социалния живот.

Всяко движение в Таекуон-До е научно обосновано и е предназначено за постигането на строго определени цели. Опитният инструктор може да развие вяра в ученика, че успехът в Таекуон-До е достъпен за всички. Постоянното повторение учи на търпеливост, развива решимост за преодоляване на трудностите.

Необикновената сила, придобита чрез заниманията по Таекуон-До, формира увереност в себе си, готовност да се изправиш срещу който и да е противник, на което и да е място, в каквато и да е ситуация.

Спарингът развива скорост, мъжество, бдителност, точност, способност за адаптация, а така също и самоконтрол. Формите (тъль) развиват грация, чувство за равновесие, координация, а основните упражнения разкриват на трениращия методиката, принципите и целите на Таекуон-До. Определено такова възпитание прониква във всички съзнателни и несъзнателни действия на учениците.

Занятията по Таекуон-До под ръководството на квалифициран треньор могат да бъдат подкрепа за неуверения, беззащитния и физически слаб човек. Веднъж осъзнал Таекуон-До, ученикът започва да разбира, че за постигането на успехи е необходимо да поддържаш тялото си в оптимално състояние. В този ред на мисли Таекуон-До внася в живота на трениращите строга самодисциплина, дух на сътрудничество и взаимно уважение.

Занятията по Таекуон-До успешно преборват психическото напрежение и отпадналост след дългите и мъчителни часове на неподвижност. Няколко тренировки могат да освежат студента, да му помогнат да успокои неговото съзнание, и да му дадат възможност отново да съсредоточи усилията си в знанията и учението. Трениращите Таекуон-До бързо се развиват в личностен план.

Сериозността на Таекуон-До и неговите потенциални възможности за овладяването на които е необходимо много време и тренировки, развиват възприемчивост и съобразителност.

ТКД Одесос Варна
Новини
Четири Европейски и три Вицеевропейски титли за ТКД “ОДЕСОС”

Отличното представяне на ТАЕКУОН-ДО клуб ОДЕСОС в Европейския турнир по Таекуон-До ITF „България Оупън“ 2018
7