Философията на Таекуон-До

 1. Бъди готов да ходиш там, където ходенето може да бъде трудно и да правиш това, което трябва, дори да е невъзможно.
 2. Бъди внимателен към слабите и твърд към силните.
 3. Бъди доволен от парите и възможностите, които имаш, но от уменията си – никога.
 4. Винаги завършвай това, което си започнал, без значение дали е малко или голямо.
 5. С желание учи всеки, независимо от религията, расата и идеологията му.
 6. Никога не отстъпвай пред натиск и заплахи в преследване на благородната си цел.
 7. Преподавай знанията и уменията си с действия, а не с думи.
 8. Винаги бъди себе си, дори и когато обстоятелствата не са в твоя полза.
 9. Бъди вечния учител, който учи с тяло когато е млад, с думи когато е стар и с духовни напътствия след смъртта си.
ТКД Одесос Варна
Новини
Семинар за международни инструктори 2018г

Таекуон до клуб одесесо взема участие в семинар за международни  инструктори  в лицето на треньора Драгомир