Правила в залата


Правила в залата

ПРАВИЛА В ЗАЛАТА (ДО ДЖАНГ)

 Наред с практикуването на техниките, в Таекуон-До следва да се усвоят определени  морални принципи и норми. В това отношение идеала на Таекуон-До се припокрива с древната максима – здрав дух в здраво тяло.

 1. В залата (До Джанг) функционират традиционните правила за поведение.
 2. В залата (До Джанг) се научават нови техники и начина на тяхното използване.
 3. Всеки ученик е длъжен да помага при почистване на залата (до джанга).
 4. Единствено бу сабоним може да реши дали да ви обучава или не. Вие не може да си купите техниката. Вашата месечна вноска осигурява място за практикуване и скромна възможност и да изразите своята благодарност за знанията, които получавате.
 5. Почитай основателя и неговото учение, такова, каквото ви го преподава вашия бу сабоним. Почитай до джанга, почитайте се взаимно.

ПРАВИЛА НА ТРЕНИРАНЕ

 1. Необходимо е да се отнасяте с уважение към учението и философията на основателя и начина, по който бусабоним ви ги преподава.
 2. Всеки ученик приема морална отговорност никога да не използва техника от Таекуон-До, за да наранява или проявява своето его.
 3. В залата (До Джанг) не трябва да се влиза в личниконфликти. Таекуон-До не е уличен бой. Вие сте в залата (До Джанг), за да можете да превъзмогнете и пречистите агресивните си реакции.
 4. Силата на Таекуон-До не в мускулната мощ, а в гъвкавостта, взаимодействието, избора на точния момент, контрола и скромността.
 5. Всеки има различни физически качества и различни причини да учи.Те трябва да бъдат уважени.
 6. Приемайте наставленията от бу сабоним и изпълнявайте съветите му най добре.

Всички ученици изучават едни и същи принципи. Не трябва да се пораждат конфликти между групите или да взимате нечия страна.

График на тренировките

Дворец на културата и спорта бул. Княз Борис I 115, Варна

Ден Напреднали Начинаещи Деца 5-8 г Начинаещи деца 8-12 г Напреднали деца
Понеделник 19:30 до 21:00 x x x x
Вторник x 19:30 до 21:00 x x x
Сряда 19:30 до 21:00 x x x x
Четвъртък x 19:30 до 21:00 x x x
Петък 19:30 до 21:00 x x x x
Събота x x 11:00 до 12:00 12:00 до 13:00 13:00 до 14:00
Неделя x x 11:00 до 12:00 12:00 до 13:00 13:00 до 14:00
Ден Напреднали Начинаещи Деца 5-8 г Начинаещи деца 8-12 г Напреднали деца

Как да ни намерите?

Тренировките по Таекуондо във Варна се провеждат в Двореца на културата и спорта с адрес бул. Княз Борис I 115. Използвайте картата по долу за да намерите залата по Таекуондо в която се провеждат тренировките.

Как да ни намерите? Тренировките по Таекуондо във Варна се провеждат в Двореца на културата и спорта с адрес бул. Княз Борис I 115. Използвайте картата по долу за да намерите залата по Таекуондо в която се провеждат тренировките.

История на Таекуондо

Таекуон-До е съвременна версия на древното корейско изкуство за самозащита Те Кион Според привържениците на традиционните бойни изкуства в Корея, Таекуон-До е формирано под силното влияние на японското Карате, като обединява възможно най-доброто от корейските, китайските и японските традиционни системи за самозащита. В допълнение, то е разработено от генерал Чей Хонг Хи при ползване на всички съвременни достижения на физико-механиката на движенията, психологията и анатомията на човека.

В основата на философията му са залегнали принципите на учтивост, честност, упорство, самоконтрол и неукротим дух. Целта му е най-пълна реализация на вродените първоначално достойнства. Пътят към тази цел са постоянството и упорития труд.