Интерпретация на формите


Интерпретация на формите

Полезна Информация за ТаекуондоГенерал Чой Хонг ХиМайстор Ким Унг ЧолФилософията на Таекуон-ДоПринципи на Таекуон-ДоПравила в залатаУченик – ИнструкторУмственото развитиеФизическото развитиеСтепениИнтерпретация на формите
Интерпретация на формите

Тъль е комплекс от движения, състоящ се от основни, атакуващи и защитни действия, изпълнявани в логически обоснована последователност. Те са създадени като интегрален метод, позволяващ едновременно упражняване на основната техника, укрепване на опорно-двигателния апарат на тялото, активизиране дейността на сърдечносъдовата, дихателната и нервната системи. Трениращите имитират спаринг с няколко съперника. При това се изпълняват различни атакуващи и защитни действия, съответстващи на “бойната ситуация”. Използваните по време на тренировка форми (тъль) способстват за изграждането на: усъвършенстване на спаринга, техниката на придвижването, укрепват се крайниците, постига се контрол на дишането, плавност и ритмичност на движенията. Доколкото спаринга може да покаже кой от съперниците е по-силен, но не можем да кажем чия техника е по-добра. При изпълнението на форми трябва да се обърне внимание на следните моменти:

Всяка форма трябва да започва и свършва на едно и също място, което е свидетелство за точност на придвижванията.
При изпълнението на всяко движение тялото трябва да бъде обърнато в определена посока и да заема правилна позиция.
В зависимост от спецификацията на изпълняваните движения, крайниците трябва в даден момент на движението да се стягат, а в друг – да се отпускат.
Движенията трябва да се изпълняват ритмично, прекомерното напрягане е излишно.
Да се спазва баланса между отделните движения.
Преди да се започне изучаване на дадена форма трябва да е усвоена предишната.
Трениращите трябва да знаят предназначението на всяко едно движение.
Всяко движение трябва да се изпълнява с необходимата сила, както по време на реална бойна ситуация.
В Таекуон-До съществуват общо 24 форми (тъль). А защо именно 24? Човешкият живот (грубо казано е 100 години) е като един ден в мащаба на вечността. В този смисъл всички хора – стари и млади, големи и малки застават пред лицето на вечността за един ден. Има много хора, които силно се стремят към материалните блага, като едва ли не мислят, че ще живеят вечно. Духът е вечен, а материалните блага – не. 24-те форми символизират 24-те часа на денонощието. Тоест един живот.

Названието на формите, числото на придвижванията, а така също и диаграмата на всяка една форма символизират героични фигури на корейския народ или знаменити дати в историята на Корея.

Общи сведения

Преди началото на практическото изпълнение на формите се препоръчва да се изучи техниката на изпълнение и предназначението на всяко едно движение по отделно. Безполезно е ученика да се опитва правилно да изпълнява формите, без да е овладял основната техника. За ученик, който не е овладял дадена форма е безполезно да започва изучаване на следващата по-сложна.

ЧОН-ДЖИ – 19 движения

Буквално Чон-Джи означава “небето и земята” и символизира създаването на света или началото на човешката история, и затова е първата форма, която се учи от учениците. Тя се състои от ниски блокове в първата си част, които представляват земята, и средни във втората част, които символизират небето. В Чон Джи няма никакви удари с крак. Диаграма (във формата на кръст) представя четирите елемента на Вселената: огън, вода, въздух и земя.

ДАН-ГУН – 21 движения

Дан-Гун Уанггеом (Внук на небето) е името на легендарния основател на първото корейско царство Древен Чосон през 2333 г. пр. Хр. Характерно за тази форма е това, че всички удари са високо (на нивото на очите), което символизира как Дан Гун изкачва планина.

Легендата: Дан Гун е син на Хван Унг (Синът на Небето), който мечтаел да живее на земята и с разрешението на баща си (Хван Ин – господаря на небето) той и 3000 последователи слизат от небето на върха на планината Бек Ту и основават град Шин Ши (Градът на духовете), където той със своите министри Облак, Дъжд и Вятър въвеждат закони и морални кодекси, учат хората на различни изкуства, медицина и селско стопанство. Дан Гун се качва на трона в град Асадал през 2333 г. пр. Хр., който по-късно става столица на така нареченото от Дан Гун, по-късно царство Чосон (Древен Чосон).

ДО-САН – 24 движения

До Сан е псевдонима на Чанг-хо, или Ан Чанг Хо (9 ноември 1878 г. – 10 март, 1938 г.).

Той е корейски активист за независимост и един от ранните лидери на корейско-американската имигрантска общност в Съединените щати. До Сан създадва Шин Мин Хо (Новокорейска общност), когато той се завръща в Корея от САЩ през 1907. Това е най-важната организация за борба с японската окупация и много от най-големите корейски патриоти са членовете на тази група. Той създава Младежка корейска академия в Сан Франциско през 1913 г. и е ключова фигура в създаването на Временно правителство на Република Корея в Шанхай през 1919 г.

24-те движения представляват целия му живот, който той посвещава на образованието в Корея и корейското движение за независимост.

УОН-ХЬО – 28 движения

УОН ХЬО (617-686) е един от водещите мислители, писатели и коментатори на корейската будистка традиция. Уон Хьо често се смята за най-великия мислител на корейския будизъм. Писател, който е написал над осемдесет и шест произведения, от които двадесет и три съществуват все още напълно или частично. Той превежда повечето от важните будистки философски текстове в Корея, защото те са само на китайски език и причинявали голямо объркване за корейските будисти (особено в династията Силла, където възниква будизма на Корейския полуостров). Уон Хьо гениално тълкувал всички текстове и ги записвал на корейски език. Много от трудовете му се почитат все още в Китай и Япония и са в основата на будисткото учение.

ЮЛ-ГОК – 38 движения

Юи И (1536-1584) и е един от двамата най-известни корейски конфуциански учени на династията Чосон. Юи И е наричан с псевдонима Юл Гок (“Долината на кестена”). Той не е известен само като учен, но също така и като почитан политик и социален реформатор. Диаграмата на формата означава йероглифа “учен”.

ЧУН-ГУН – 32 движения

Наименувана на патриота Ан Чун Гун, убил генерал Хиро Буми Ито, министър-председател на Япония и губернатор на Корея, който играел важна роля в опита за колонизирането на Корея. Чун Гун е лидер на Корейското движение за независимост и се е посветил на създаването на корейски училища в северозападната част на Корея по време на Японската окупация.

Състои се от 32 движения, които символизират възрастта, на която Чун Гун е екзекутиран в затвора Лиу Шунг през 1910 година.

ТОЕ-ГЕ – 37 движения

Наименувана на псевдонима на Юи Хванг (1501 – 1570), един от двамата най-известни корейски конфуциански учени на династията Чосон, ключова фигура на нео-конфуцианската литература, той създава частна конфуцианска академия. Юи Хванг често е наричан с псевдонима си Тое Ге (Самотния поток).

Диаграмата означава йероглифа “учен”. Състои се от 37 движения, символизиращи 37 градуса географска ширина, на която е разположено родното му място.

ХВА-РАНГ – 29 движения

През VI век Корейския полуостров е разделен на три кралства: Силла, Когурьо и Бек Че. Силла, най-малкото от тези царства, е постоянно под нашествие и тормоз от двете по-мощни съседни кралства.

Хва Ранг (Воини на цветето) са създадени от Чин Хунг (24-ия крал на Силла през 540 г.), елитно подразделение млади бойци, с аристократичен произход от династията Силла, което се превръща в движеща сила за обединението на трите царства на Корея.

От редиците на Хва Ранг са избирани държавни служители, военни лидери, генерали и дори царе, които са служили на династията Силла по време на война и мир.

Обучението на един Хва Ранг боец ставало с одобрението на царя и протичало около десет години, след което младежите обикновено заемали някакъв по-високопоставен пост. Хварангите бивали обучавани на живописни и красиви места физически и психически, в социален етикет, танци, литература, изкуство, музика и песни, военно дело, стрелба с лък, бойни изкуства и патриотично поведение като истински рицари на нацията. Бойните изкуства в династията Силла се основават на принципите на будистка философия и включват смесване на твърди и меки, линейни и кръгови техники. Изкуството на борбата с крака е известно като Таек Кион и се практикува от обикновените хора, Хва Ранг преобразуват и подобряват това бойно изкуство, добавят техники с ръце и го наричат Су Бак. Удари на хварангите можели да проникнат през дървените брони или гърдите на врага и да го убият. Техните техники с крака са се изпълнявали с такава скорост, че противниците често си мислели, че краката на Хваранг воините са мечове.

Рангът Хва Ранг обикновено означава, че човек е достигнал позицията на учител по бойни изкуства и можел да командва от 500 до 5000 войника. Силата на Хва Ранг помогнала на Силла да стане първата в света “Земя на Буда” и довело до обединението на трите царства на Корея. Основната причина династията Силла да победи Когурьо и Бек Че духа на Хва Ранг, дух, който е оцелял през вековете и днес все още е вдъхновение за младежта.

29-те движения, символизират 29-та пехотна дивизия, в която за пръв път е въведено изучаването на съвременното Таекуон-До, като част от подготовката за ръкопашен бой.

ЧУНГ-МУ – 30 движения

Наименувана на великия адмирал Юи Соон Син от династията Юи, който е считан за един от най-големите герои на Корея за всички времена. Юи Син никога не бил обучаван като военноморски командир. В Корея по това време не са имали военноморско обучение, а Юи Сон имал военен опит само от битките с чуждите племена, които нахлували от Манджурия.

График на тренировките

Дворец на културата и спорта бул. Княз Борис I 115, Варна

Ден Напреднали Начинаещи Деца 5-8 г Начинаещи деца 8-12 г Напреднали деца
Понеделник 19:30 до 21:00 x x x x
Вторник x 19:30 до 21:00 x x x
Сряда 19:30 до 21:00 x x x x
Четвъртък x 19:30 до 21:00 x x x
Петък 19:30 до 21:00 x x x x
Събота x x 11:00 до 12:00 12:00 до 13:00 13:00 до 14:00
Неделя x x 11:00 до 12:00 12:00 до 13:00 13:00 до 14:00
Ден Напреднали Начинаещи Деца 5-8 г Начинаещи деца 8-12 г Напреднали деца

Как да ни намерите?

Тренировките по Таекуондо във Варна се провеждат в Двореца на културата и спорта с адрес бул. Княз Борис I 115. Използвайте картата по долу за да намерите залата по Таекуондо в която се провеждат тренировките.

Как да ни намерите? Тренировките по Таекуондо във Варна се провеждат в Двореца на културата и спорта с адрес бул. Княз Борис I 115. Използвайте картата по долу за да намерите залата по Таекуондо в която се провеждат тренировките.

История на Таекуондо

Таекуон-До е съвременна версия на древното корейско изкуство за самозащита Те Кион Според привържениците на традиционните бойни изкуства в Корея, Таекуон-До е формирано под силното влияние на японското Карате, като обединява възможно най-доброто от корейските, китайските и японските традиционни системи за самозащита. В допълнение, то е разработено от генерал Чей Хонг Хи при ползване на всички съвременни достижения на физико-механиката на движенията, психологията и анатомията на човека.

В основата на философията му са залегнали принципите на учтивост, честност, упорство, самоконтрол и неукротим дух. Целта му е най-пълна реализация на вродените първоначално достойнства. Пътят към тази цел са постоянството и упорития труд.