Принципи на Таекуон-До


Принципи на Таекуон-До

Принципи на Таекуон-До

Учтивост (Ye Ui)
Честност (Yom Chi)
Упорство (In Nae)
Самоконтрол (Guk Gi)
Неукротим дух (Baekjul Boolgool)
Обяснение на принципите

Не е нужно да се споменава, че успехът или неуспехът на тренировките по Таекуон-До зависят до голяма степен от това доколко се спазват и изпълняват принципите на Таекуон-До, които служат като водач за всички сериозни ученици.

Учтивост

Може да се каже, че учтивостта е неписано правило, установено от древни учители по философия, като средство за просвещаване на човешките същества докато се поддържа хармонично общество. По-нататък може да бъде основен нужен критерий за нравственост.

Таекуондистите трябва да се опитват да практикуват следните елементи на учтивостта, за да изградят техния благороден характер и също така да ръководят тренировките по дисциплиниран начин:

Да насърчават дух на взаимна отстъпчивост;
Да се срамуват от пороците си, презирайки тези на другите;
Да бъдат учтиви един към друг;
Да насърчават чувство на справедливост и човечност;
Да разграничават инструктора от ученика, по-старшия от начинаещия, и възрастния от младия;
Да спазват етикецията;
Да зачитат чуждата собственост;
Да ръководят със справедливост и искреност;
Да се въздържат от даване или приемане на подарък /подкуп/, когато е със съмнителен произход.
Честност

В Таекуон-До думата честност има по-широк смисъл, отколкото в тълковния речник. Всеки трябва сам да определя, кое е правилно и кое грешно, да има съвест, а ако сгреши, да чувства вина. В направения по-долу списък ще намерите някои примери, в които липсва честност:

Учителят, който представя себе си и изкуството в невярна светлина, показвайки неправилна техника на своите ученици поради липса на знания или безразличие;
Ученикът, който се представя в невярна светлина чрез “набелязване” на дъските преди демонстрация;
Учителят, който прикрива лошата техника с луксозна тренировъчна зала и фалшиво ласкателство към своите ученици;
Ученикът, който иска степен от учителя си, или се опитва да я купи;
Ученикът, който придобива степените си за егоистични цели или за чувство на превъзходство;
Учителят, който преподава и развива изкуството за материални облаги;
Ученикът, чийто действия не отговарят на думите му;
Ученикът, който се срамува да търси помощта на по-ниските от него по степен.
Упорство

Има стара ориенталска поговорка: “Търпението води до добродетел или достойнство”. Всеки може да си изгради хубав дом, ако е проявявал търпение достатъчно дълго.”

Несъмнено щастието и благополучието са за търпеливия човек. За да постигнеш нещо, дали ще е по-висока степен или съвършенство на уменията, трябва да си поставиш цел, след това постоянно да упорстваш за постигането ѝ.

Робърт Брус научил своя урок по упорство от настойчивите усилия на скромен паяк. Това били упорството и издръжливостта, които накрая му дали възможност да освободи Шотландия през XIV век. Една от най-важните тайни, за да станеш водач в Таекуон-До, е да преодоляваш всяка трудност с упорство.

Конфуций е казал: “Който е нетърпелив при обикновени ситуации, рядко постига успех във важните начинания.” Съблюдаването на тази мъдрост позволява на човек да завърши това, което е започнал, независимо от трудностите, които ще се изпречат пред него. С огромна упоритост и постоянство, той непременно ще постигне целта си. Същото се отнася и за усъвършенстване на техниките в Таекуон-До. Постоянството е едно от най-важните качества, тайна за постигане на съвършенство.

Самоконтрол

Този принцип е извънредно важен както в тренировъчната зала, така и извън нея, няма значение дали владееш себе си при свободния спаринг или по време на личните си дела. Загуба на самоконтрол може да бъде пагубна и за двамата, ученикът и неговия противник. Човек, който се владее, е способен да живее и работи според способностите си. Той знае възможностите си, така че може да работи в зависимост от сферата на способностите си.

Според Лао-Дзъ “силният човек е този, който побеждава себе си по-добре от всеки друг.”

Неукротим дух

“Тук лежат 300 човека, които изпълниха дълга си.” – проста епитафия за една от най-известните прояви на смелост позната на човечеството. Въпреки че войската на Ксеркс била по-добре въоръжена, Леонидас и неговите 300 спартанци при Термопилите показали на света значението на неукротим дух. Показали са как един решителен човек и неговите принципи са се изправили срещу поразително неравностойна битка. Неукротимият дух се появява, само ако повярваш в него.

Сериозният ученик по Таекуон-До трябва винаги да е готов да защитава правдата. Ако обаче е изправен пред несправедливост, той ще се справи без всякакъв страх и ни най-малко колебание, с неукротим дух и безкомпромисност към грешките, без значение срещу кого се изправя.

Конфуций е казал, “Проява на страхливост е да не изказваш мнението си срещу несправедливостта.” И както историята е доказала, тези, които са преследвали мечтите си сериозно и упорито, с неукротим дух, винаги успяват да постигнат целите си.

График на тренировките

Дворец на културата и спорта бул. Княз Борис I 115, Варна

Ден Напреднали Начинаещи Деца 5-8 г Начинаещи деца 8-12 г Напреднали деца
Понеделник 19:30 до 21:00 x x x x
Вторник x 19:30 до 21:00 x x x
Сряда 19:30 до 21:00 x x x x
Четвъртък x 19:30 до 21:00 x x x
Петък 19:30 до 21:00 x x x x
Събота x x 11:00 до 12:00 12:00 до 13:00 13:00 до 14:00
Неделя x x 11:00 до 12:00 12:00 до 13:00 13:00 до 14:00
Ден Напреднали Начинаещи Деца 5-8 г Начинаещи деца 8-12 г Напреднали деца

Как да ни намерите?

Тренировките по Таекуондо във Варна се провеждат в Двореца на културата и спорта с адрес бул. Княз Борис I 115. Използвайте картата по долу за да намерите залата по Таекуондо в която се провеждат тренировките.

Как да ни намерите? Тренировките по Таекуондо във Варна се провеждат в Двореца на културата и спорта с адрес бул. Княз Борис I 115. Използвайте картата по долу за да намерите залата по Таекуондо в която се провеждат тренировките.

История на Таекуондо

Таекуон-До е съвременна версия на древното корейско изкуство за самозащита Те Кион Според привържениците на традиционните бойни изкуства в Корея, Таекуон-До е формирано под силното влияние на японското Карате, като обединява възможно най-доброто от корейските, китайските и японските традиционни системи за самозащита. В допълнение, то е разработено от генерал Чей Хонг Хи при ползване на всички съвременни достижения на физико-механиката на движенията, психологията и анатомията на човека.

В основата на философията му са залегнали принципите на учтивост, честност, упорство, самоконтрол и неукротим дух. Целта му е най-пълна реализация на вродените първоначално достойнства. Пътят към тази цел са постоянството и упорития труд.